Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? ROZUMIEM

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usługi w ramach serwisu.
 2. Definicje:
  1. Usługodawcą jest Jacek Wiśniewski, Gorzuchowo 17/2 86-212 Stolno, Jacek@wisja.pl
  2. Usługobiorca jest osobą korzystającą z usług oferowanych przez Usługodawcę, zwana dalej Klientem.
  3. Odbiorcą jest osoba, do której kierowana jest informacja nadana przez Klienta.
  4. Usługa jest czynnością świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta.
 3. Strona internetowa jest przeznaczona do osobistego wykorzystania przez użytkowników. Zakazane jest korzystanie ze strony w celach komercyjnych, bądź związanych z kopiowaniem, zmianą, rozpowszechnianiem, sprzedażą jakichkolwiek informacji, produktów lub usług uzyskanych za pomocą strony internetowej.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na rzecz Klienta.
 5. Usługa świadczona przez Usługodawcę polega na przekazaniu informacji za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu odbiorcy, podany przez Klienta, z zastrzeżeniem, że Klient zna osobiście osobę, do której chce skierować zakupioną usługę.
 6. W ramach usługi nie będą przekazywane komunikaty marketingu bezpośredniego, informacje ani oferty handlowe.
 7. Za świadczenie usługi należy się opłata określona w cenniku.
 8. Wszystkie opłaty są pobierane przed wykonaniem jakiejkolwiek usługi przez usługodawcę.
 9. Opłaty za usługę dokonuje się za pomocą zewnętrznego serwisu PayU. Usługodawca nie jest w żaden sposób związany ani ponosi odpowiedzialności za warunki ani zasady korzystania z serwisu PayU.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi.
 11. Dane nie podlegają archiwizacji przez Usługodawcę.
 12. Klient bądź osoba, której przetwarzane dane dotyczą ma prawo żądać od administratora niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 14. Ewentualne spory strony (Usługodawca i Usługobiorca) zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań czy roszczeń należy kontaktować się z Usługodawcą, za pomocą wskazanych przez Usługodawcę danych kontaktowych.